Öppettider

Gymmet är bemmanat vardagar för dig med tagg 8-21.

Vi har valt att under pandemin inte ha några speciella receptionstider för att undvika köer.

Vi ber dig istället att kontaka oss för visningar av gym, provträning eller annat

0733 627 159, info@mantorpgym.se, Facebook, Instagram

Inpassage med giltig tagg:

Mån - fre 05.30 - *22.00
Lör - sön  07.00 - *22.00
*Sista insläpp 21:00

 

Priser

Medlemskapspriser

Inträde nytt medlemskap 100 kr

Autogiro 12 månader alt med Fri bindningstid

Autogiro: 359 kr / 459 kr per månad

Studerande, pensionär: 259 kr / 299 kr per månad

Familjekort (autogiro) 2 vuxna + 1 barn (14 år) 777kr per månad

__________

 

12-månaders: 4308 kr

Önskar du färre månader kan du direktbetala.

Du tar 459 kr x de månader du önskar, minst 3 månader. Köp via receptionen. (ex 459x3=1377kr)

5 månaders pensionär: 1295 kr

__________

Engångsträning: 150 kr

1-2 månader: 559 kr

3-flera månder: 459 kr

1-2 månad studerande: 359 kr

3-flera månader: 259 kr

Förälder/barn: 400 kr/ 5 ggr (ingår i medlemskap)

Bättre balans: 80 kr / gång (ingår i medlemskap)

 

Autogiro med Fri bindningstid: minst 3 månader inkl 2 månaders uppsägning

 

_______________________________________

 

Autogiroinfo

 

-Mantorpgym erbjuder sina kunder att dela upp betalningen av årskort via autogiro.

Du kan nu även dela upp din betalning med fri bindningstid, dock alltid 2 månadsbetalningar uppsägning.

-Väljer du att dela upp ditt årskort via autogiro förbinder du dig att vara medlem hos Mantorp gym i minst 12 månader,

 därefter fortsätter medlemskapet per automatik om inte någon part säger upp avtalet.

-Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas på annan person.

-Den 1:a delbetalningen görs kontant (betalkort) på vår receptionstid, eller avtalad tid, om inte annat är överenskommet.

-Registrering av inpassage ska ske vid varje träning.

- Du byter alltid till rena skor innan din träning.

 

Prisjustering:

Mantorp gym meddelar ev prisjusteringar för autogirokunder 60 dagar i förväg. Ev prisjusteringar kan ske tidigast efter 12 månader.

 

Godkännande/information i förväg:

Betalaren accepterar att banken ska godkänna att betalarens konto får användas för autogiro. Bankgirocentralen (BGC AB) har i uppdrag att sköta autogirot för bankens räkning.

Betalaren medger att uppgifter ur bankens register om kontonummer och adress får samarbetas med BGC AB:s uppgifter till ett register.

 

Täckning på kontot:

Betalaren skall se till att aktuellt belopp finns tillgängligt på kontot dagen innan förfallodagen den 28:e varje månad.

Betalning gäller för nästkommande månad.

Om teckning saknas, faktureras kunden, på uppdrag av Mantorp gym, beloppet och faktureringsavgiften på 60 kr utav Preventia Finans.

 

Rätten att avsluta autogiro:

Mantorp gym AB förbehåller sig rätten att avsluta ett autogiro om täckning saknas vid upprepade tillfällen och fakturera resterande summa upp till

den bindningstid som ingick vid autogirots tecknande.

 

Uppsägning:

Uppsägning innefattar 2 st månadsbetalningar och kan tidigast ske efter 10 st inbetalningar via autogiro. Uppsägningen skall ske skriftligt till Mantorp gym eller via mail: info@mantorpgym.se