Öppettider

Gymmet är bemmanat vardagar för dig med tagg 8-21.

Just nu har vi ingen speciell receptionstid utan ber dig

kontakta oss.

Vi ber dig kontaka oss för visningar av gym, provträning eller andra frågor.

0733 627 159, info@mantorpgym.se, Facebook, Instagram

Inpassage med giltig tagg:

Mån - fre 05.30 - *22.00
Lör - sön  07.00 - *22.00
*Sista insläpp 21:00

 

Priser

Medlemskapspriser

Inträde nytt medlemskap 150 kr

Ny tagg 100 kr

Autogiro 12 månader alt med Fri bindningstid

Autogiro: 399 kr / 499 kr per månad

Studerande, pensionär: 299 kr / 359 kr per månad

Familjekort (autogiro) 2 vuxna + 1 barn (12 år) 897kr per månad

__________

 

12-månaders: 4788 kr

Önskar du färre månader kan du direktbetala.

Du tar 499 kr x de månader du önskar, minst 3 månader. Köp via receptionen. (ex 499x3=1497kr)

5 månaders pensionär: 1495 kr

Direktbetalning 1-2 mån 659 kr/mån  stud/pension 499 kr/mån

__________

Engångsträning: 170 kr

 

Förälder/barn: 450 kr/ 5 ggr (ingår i medlemskap)

 

Autogiro med Fri bindningstid: minst 3 månader inkl 2 månaders uppsägning

 

_______________________________________

 

Autogiroinfo

 

-Mantorpgym erbjuder sina kunder att dela upp betalningen av årskort via autogiro.

Du kan nu även dela upp din betalning med fri bindningstid, dock alltid 2 månadsbetalningar uppsägning.

-Väljer du att dela upp ditt årskort via autogiro förbinder du dig att vara medlem hos Mantorp gym i minst 12 månader,

 därefter fortsätter medlemskapet per automatik om inte någon part säger upp avtalet.

-Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas på annan person.

-Den 1:a delbetalningen görs kontant (betalkort) på vår receptionstid, eller avtalad tid, om inte annat är överenskommet.

-Registrering av inpassage ska ske vid varje träning.

- Du byter alltid till rena skor innan din träning.

 

Prisjustering:

Mantorp gym meddelar ev prisjusteringar för autogirokunder 60 dagar i förväg. Ev prisjusteringar kan ske tidigast efter 12 månader.

 

Godkännande/information i förväg:

Betalaren accepterar att banken ska godkänna att betalarens konto får användas för autogiro. Bankgirocentralen (BGC AB) har i uppdrag att sköta autogirot för bankens räkning.

Betalaren medger att uppgifter ur bankens register om kontonummer och adress får samarbetas med BGC AB:s uppgifter till ett register.

 

Täckning på kontot:

Betalaren skall se till att aktuellt belopp finns tillgängligt på kontot dagen innan förfallodagen den 28:e varje månad.

Betalning gäller för nästkommande månad.

Om teckning saknas, faktureras kunden, på uppdrag av Mantorp gym, beloppet och faktureringsavgiften på 60 kr utav Preventia Finans.

 

Rätten att avsluta autogiro:

Mantorp gym AB förbehåller sig rätten att avsluta ett autogiro om täckning saknas vid upprepade tillfällen och fakturera resterande summa upp till

den bindningstid som ingick vid autogirots tecknande.

 

Uppsägning:

Uppsägning innefattar 2 st månadsbetalningar och kan tidigast ske efter 10 st inbetalningar via autogiro. Uppsägningen skall ske skriftligt till Mantorp gym eller via mail: info@mantorpgym.se