Priser

Vi ber dig kontakta oss för visningar av gym, provträning eller andra frågor.

Priser

 • Inträde nytt medlemskap
  150 kr
 • Ny tagg
  250 kr
 • Engångsträning
  170 kr
 • Förälder/barn

  Ingår i medlemskap

  450 kr / 5ggr
 • 12-månaders
  4788 kr
 • Färre månader

  Du tar 499 kr x de månader du önskar, minst 3 månader.

  499 kr / månad
 • 5-månaders pensionär
  1495 kr

Autogiro 12 månader

 • Autogiro

  Alternativt 499 kr / månad med fri bindningstid

  399 kr/månad
 • Studerande, pensionär

  Alternativt 359 kr / månad med fri bindningstid

  299 kr/månad
 • Familjekort

  2 vuxna + 1 barn (12 år)

  997 kr /månad
 • Barn 12-13 år

  Endast träning tillsammans med tränande vuxen

  199 kr

Autogiroinfo

Mantorpgym erbjuder sina kunder att dela upp betalningen av årskort via autogiro. Du kan nu även dela upp din betalning med fri bindningstid, dock alltid 2 månadsbetalningar uppsägning. Väljer du att dela upp ditt årskort via autogiro förbinder du dig att vara medlem hos Mantorp gym i minst 12 månader, därefter fortsätter medlemskapet per automatik om inte någon part säger upp avtalet.

 • Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas på annan person.
 • Den 1:a delbetalningen görs kontant (betalkort) på vår receptionstid, eller avtalad tid, om inte annat är överenskommet.
 • Registrering av inpassage ska ske vid varje träning.
 • Du byter alltid till rena skor innan din träning.

Prisjustering:
Mantorp gym meddelar ev prisjusteringar för autogirokunder 60 dagar i förväg. Ev prisjusteringar kan ske tidigast efter 12 månader.

Godkännande/information i förväg:
Betalaren accepterar att banken ska godkänna att betalarens konto får användas för autogiro. Bankgirocentralen (BGC AB) har i uppdrag att sköta autogirot för bankens räkning. Betalaren medger att uppgifter ur bankens register om kontonummer och adress får samarbetas med BGC AB:s uppgifter till ett register.

Täckning på kontot:
Betalaren skall se till att aktuellt belopp finns tillgängligt på kontot dagen innan förfallodagen den 28:e varje månad. Betalning gäller för nästkommande månad.

Om teckning saknas, faktureras kunden, på uppdrag av Mantorp gym, beloppet och faktureringsavgiften på 60 kr utav Preventia Finans.

Rätten att avsluta autogiro:
Mantorp gym AB förbehåller sig rätten att avsluta ett autogiro om täckning saknas vid upprepade tillfällen och fakturera resterande summa upp till den bindningstid som ingick vid autogirots tecknande.

Uppsägning:
Uppsägning innefattar 2 st månadsbetalningar och kan tidigast ske efter 10 st inbetalningar via autogiro. Uppsägningen skall ske skriftligt till Mantorp gym eller via mail: info@mantorpgym.se